Laane Trading Bvba - Lintsesteenweg 60 - B-2500 Lier
Nederlands English

Nieuws Flash

Nieuws > Nieuws flashes 2005 > April 2005

Nieuws Flash

April 2005

Start

Deze nieuws flash gaat niet speciaal over een type betonbekisting maar over isolatie en koudebruggen in het algemeen.

Met de sterk stijgende olieprijs worden toekomstige huiseigenaren steeds vaker geconfronteerd met de hoge woonlasten, in dit geval verwarming-, en koelingkosten, van hun nieuwe eigendom.

Dit is dan ook de reden dat de Belgische overheid isolatie voor leefruimten verplicht stelt. Hier zit echter een klein probleem. De verplichte isolatiewaarde is in vergelijking tot de rest van Europa tamelijk minimaal. In ons buurland Nederland is bijvoorbeeld een isolatiedikte van 10 cm het minimum.

Door U als aannemer kan er veel gedaan worden om nieuwe eigenaren voor hoge energiekosten te behoeden.

U kunt de nieuwe eigenaar wijzen op de besparingen die gerealiseerd worden wanneer hij een woning isoleert volgens de stand der techniek. Over het algemeen zal dit meerkosten met zich meebrengen die zich echter in grenzen houden. De kosten voor de verwerking van isolatie worden immers niet veel hoger wanneer de isolatie dikker wordt. Alleen de kosten voor de isolatie nemen toe in verhouding van het aantal m� die verbruikt worden.

Hier tegenover staat dat er een besparing gerealiseerd kan worden op de verwarmingsinstallatie omdat deze kleiner zal uitvallen. Het gebouw is immers beter ge�soleerd.

Isolatie alleen is echter niet goed. Isolatie en ventilatie van een gebouw gaan hand in hand. Hier zal dus weer een kleine meerkost op de nieuwe eigenaar toekomen. Wanneer men wel isoleert en niet ventileert krijgt men het fabeltje van `overge�soleerde� gebouwen.

Wanneer een gebouw goed ge�soleerd is, kan de vochtigheid die door het bewonen van het gebouw ontstaat, niet ontsnappen door natuurlijke ventilatie. Hierdoor krijgt men een onaangenaam leefklimaat wat door goede ventilatie voorkomen kan worden.

Natuurlijk wordt het belang van het voorkomen van koudebruggen bij een goede isolatie steeds belangrijker. Koudebruggen in goed ge�soleerde woningen manifesteren zich meestal als schimmels. Behalve dat deze optisch niet zeer fraai zijn, zijn ze ook nog schadelijk voor de gezondheid. Plaatsen waar koudebruggen zich meestal voorkomen zijn bij alle verbindingen van buiten naar binnen zoals bij ramen, vloeren en lateien.

Laane Trading is een expert in verloren betonbekistingen die deze veel voorkomende koudebruggen kunnen voorkomen. Bovendien hebben deze verloren bekistingen uit isolatiemateriaal over het algemeen ook nog het voordeel dat ze door hun snelle verwerking goedkoper zijn dan de traditionele manier van bekisten en ontkisten.

Alle argumenten die hierboven opgevoerd zijn resulteren daarin dat U, tegen een relatieve geringe meerkost, Uw opdrachtgever een kwalitatief beter eindproduct kunt leveren dat hem op korte termijn (maximaal 7 jaar) geld gaat opleveren.

Mocht U graag een gesprek hebben over isolatie, koudebruggen en betonbekistingen aarzel dan niet contact op te nemen. Wij hebben uitstekende oplossingen in ons gamma voor vloerrandbekistingen, lateien en funderingen die betaalbaar en goed zijn. Een kijkje op onze website www.laane.be loont zich.

Ik hoop dat het bovenstaande een aanzet voor U is Uw prijs/kwaliteitsverhouding in richting van uw opdrachtgever te verbeteren en daarmee natuurlijk ook Uw naam als vakkundige aannemer die toekomstgericht meedenkt met de opdrachtgever.

Met vriendelijke groeten,

Willem Jan Laane Trading Bvba
Lintsesteenweg 60
B-2500 Lier
Fax +32 (0)3 488 1183
Tel +32 (0)3 488 1178